MedHelps A/S privatlivspolitik

Privatlivspolitik

MedHelp A/S (”MedHelp”) eller (”vi”) prioriterer datasikkerhed og fortrolighed højt. Denne Privatlivspolitik giver dig oplysninger om, hvordan vi behandler dine oplysninger, når du modtager fortrolig sygdomsrådgivning fra MedHelp.

Der kan forekomme løbende ændringer i denne Privatlivspolitik. Hvis vi foretager ændringer, vil vi oplyse dig om det og ændre datoen på politikken. Afhængig af ændringerne vil vi muligvis også give dig en supplerende politik. Vi opfordrer dig til at gennemse vores Privatlivspolitik, hver gang du anvender vores Tjenester for at holde dig opdateret om vores informationspraksis, og hvordan du kan hjælpe os med at beskytte dit privatliv.  

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

MedHelp A/S, Marielundvej 43, 2730 Herlev
CVR-nr.: 31784883
Telefonnummer: +45 70 207 203
E-mail: info@medhelp.dk

2. Indsamling, formål og retsgrundlag

I MedHelp indsamler og behandler vi tre overordnede kategorier af data:

a) Persondata, af ikke-følsom karakter, om medarbejdere ansat i virksomheder, som har indgået aftale med MedHelp om serviceydelser indenfor arbejdet med sygefravær:  Retsgrundlaget for behandlingen af denne type oplysninger, der er at betragte som almindelige oplysninger af ikke-følsom karakter, er GDPR art. 6, stk. 1, litra b. samt GDPR art. 6, stk. 1, litra f. For oplysninger i denne kategori agerer MedHelp som databehandler, på vegne af medarbejderens ansættende virksomhed, der er dataansvarlig.

Følgende data indhentes og anvendes til følgende formål. Hvor der er anført ”medarbejder” er der tale om en medarbejder på en virksomhed, som har indgået aftale med MedHelp:

1: Navn: Identifikation af medarbejder
2: Arbejdsgiver/kunde: Identifikation af medarbejder. Opsætning af kundespecifikke parametre.
3: Fødselsdato: Identifikation af medarbejder. Beregning af alder til anonyme analyseformål.
4: Afdeling: Sende meldinger til korrekte modtagere. Anonyme analyseformål.
5: ID: Identifikation af medarbejder
6: Ansættelsestype: Anonyme analyseformål.
7: Startdato: Beregning af fraværsprocent.
8: Nationalitet: Route opkald til sygeplejerske med sprog kompetence. Kommunikation med medarbejder (SMS).
9: Telefon: Omsorgsopkald.
10: Telefon – hemmeligt nr.:
Hemmeligholdelse af telefonnr. Overfor arbejdsgiver.
11: Mobil: Omsorgsopkald. Kopi af meldinger. Brugernavn app.
12: Mobil – hemmeligt nr. Hemmeligholdelse af telefonnr. Overfor arbejdsgiver.
13: Mobil – send kopi: Send kopi af meldinger til medarbejder.
14: E-mail: Kopi af meldinger.
15: E-mail – send kopi: Send kopi af meldinger til medarbejder.
16: Barns navn/fødselsår:
Identifikation af barn iht. Korrekt rådgivning.
17: §56: Registrering af om medarbejderen har §56-aftale til korrekt registrering af §56 fravær.
18: §56-relateret fravær: Registrering af §56 aftale til refusion samt opretholdelse af aftale.
19: Fleksjob: Registrering af fleksjob til refusion samt opretholdelse af aftale.
20: IKKE arbejdsrelateret.
Administrativ registrering i særligt kundeforhold.
21: Gået hjem syg: Korrekt registrering/optælling af sygefravær samt orientering til arbejdsgiver.
22: Gået hjem syg profiler (tæller): Korrekt registrering/optælling af sygefravær samt orientering til arbejdsgiver.
23: Dato for første sygedag:
Korrekt registrering/optælling af sygefravær samt orientering til arbejdsgiver.
24: Forventet rask dato: Orientering til arbejdsgiver.
25: Dato sat af sygeplejersken (forventet rask): Orientering til arbejdsgiver.
26 Sidste sygedag: Korrekt registrering/optælling af sygefravær samt orientering til arbejdsgiver.
27: Sygdomsgrad: Korrekt registrering/optælling af sygefravær samt orientering til arbejdsgiver.
28: Lederkontakt: Orientering til arbejdsgiver.
29: Uheld på arbejdspladsen:
Anvendes til arbejdsskaderegistrering.
Orientering går til arbejdsgiver.
30: Unfit: Administrativ registrering i særligt kundeforhold. Orientering går til arbejdsgiver
31: Graviditetsrelateret fravær: Registrering til refusion. Orientering går til arbejdsgiver
32: Meddelelse til arbejdsgiver. Orientering til arbejdsgiver.
33: Intern besked: Orientering til kolleger
34: Omsorgsopkald: Frivillighed i valg af omsorgsopkald
35: Frivilligt omsorgsopkald:
Frivillighed i valg af omsorgsopkald
36: Køn: Anonyme analyseformål
37: Ansættelsesdato: Anonyme analyseformål
38: Postnr. Anonyme analyseformål
39: Virksomhedstype: Anonyme analyseformål

 

b) Persondata, af særlig karakter, som registreres som følge af anmodning om sundhedsfaglig rådgivning og efterfølgende dialog med sundhedsfagligt personale:

Retsgrundlaget for behandlingen af denne type oplysninger, der er at betragte som oplysninger af følsom karakter, er GDPR art. 9, stk. 2, litra b. samt Sundhedsstyrelsens Vejledning om Sygefaglige optegnelser (nr. 9019 af 15. januar 2013). Al personale i MedHelp, som har adgang til dette data, er følgelig underlagt Sundhedsloven §40.

For oplysninger i denne kategori agerer MedHelp som dataansvarlig. MedHelp videregiver således ingen af disse personlige oplysninger til medarbejderens ansættende virksomhed.

Følgende data indhentes og anvendes til følgende formål. Hvor der er anført ”medarbejder” er der tale om en medarbejder på en virksomhed, som har indgået aftale med MedHelp:

40: Nuværende symptomer: Til sikring af korrekt sundhedsfaglig rådgivning. Journalføring jf. Sundhedsloven.
41: Egenomsorg og plan:
Til sikring af korrekt sundhedsfaglig rådgivning. Journalføring jf. Sundhedsloven
42: Langtidsoplysninger:
Til sikring af korrekt sundhedsfaglig rådgivning. Journalføring jf. Sundhedsloven
43: Råd og aftaler:
Til sikring af korrekt sundhedsfaglig rådgivning. Journalføring jf. Sundhedsloven
44: Fraværsårsag:
Til sikring af korrekt sundhedsfaglig rådgivning. Journalføring jf. Sundhedsloven
45: Plejeniveau:
Til sikring af korrekt sundhedsfaglig rådgivning. Journalføring jf. Sundhedsloven
46: Arbejdsrelateret fysisk:
Journalføring samt anonyme analyseformål.
47: Arbejdsrelateret psykisk:
Journalføring samt anonyme analyseformål.

 

c) Persondata, af ikke-følsom karakter, om personer der har samtykket til at modtage salgs- og marketing orienteret materiale fra MedHelp: Retsgrundlaget for behandlingen af denne type oplysninger, der er at betragte som almindelige oplysninger af ikke-følsom karakter, er GDPR art. 6, stk. 1, litra b. samt GDPR art. 6, stk. 1, litra f. For oplysninger i denne kategori agerer MedHelp som dataansvarlig. Følgende data indhentes og anvendes til følgende formål. Desuden henvises til vores cookiepolitik. 48: Navn: Identifikation af person. 49: Mailadresse: Fremsendelse af relevant info jf. samtykke. 50: Telefonnummer: Opfølgende dialog jf. samtykke. 51: Virksomhed: Hvilken virksomhed personen er ansat i, til præcisering af relevant info.

Visuell beskrivning av dataskyddsförordningens förhållanden

Vi vill försöka göra det enklare för dig att förstå hur vi hanterar dina uppgifter. Därför har vi tagit fram en bild som beskriver våra olika positioner i förhållande till dataskyddsförordningen.

3. Sletning

Patientoplysninger slettes i overensstemmelse med gældende lovgivning (5 år fra samtale med sygeplejerske). Vi sletter dine andre personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

4. Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet). Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, skal du kontakte os på dpo.medhelp@bechbruun.com.

5. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på dpo.medhelp@bechbruun.com. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

6. Klageadgang

Hvis du ønsker at kontakt MedHelps DPO eller klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, skal følgende kontaktoplysninger benyttes:

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab

CVR nr.: 3853 8071

Langelinie Allé 35

2100 København Ø

Telefonnummer – 72 27 30 02

E-mail – dpo.medhelp@bechbruun.com

Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/medhelp/

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

Vi anbefaler, at du kontakter Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores håndtering af din klage. Datatilsynets kontaktoplysninger finder du her: https://www.datatilsynet.dk/kontakt/

Kontakt os her, og vi vender hurtigst muligt tilbage til dig

[contact-form-7 404 "Ikke fundet"]

Konkakta oss

Lorem ipsum dolor sit amet.