Arbejd systematisk og forebyggende med sundhed på arbejdspladsen

Med vores sundhedsplatform med AI kan du kontrollere sygefraværet og spare penge. Vores AI identificerer tidlige tegn på dårligt helbred og hjælper dig med at arbejde forebyggende og systematisk med dine medarbejderes sundhed.
Med vores sundhedsplatform med AI kan du kontrollere sygefraværet og spare penge. Vores AI identificerer tidlige tegn på dårligt helbred og hjælper dig med at arbejde forebyggende og systematisk med dine medarbejderes sundhed.

Dette er MedHelp Care

Vores sundhedsplatform giver dig en smidig, sikker og databaseret håndtering af sygefravær og rehabiliteringsspørgsmål og signalerer ved hjælp af AI, når der er tidlige tegn på dårligt helbred. Det giver virksomhederne mulighed for at arbejde forebyggende og reducere langtidssygefraværet med op til 50 %.

Dette er nogle af de fordele, du får ved at bruge MedHelp:

 • Kontrol af sygefravær gennem systematisk fraværsstyring
 • Forudsigelser med AI og anbefalinger til sundhedsfremmende interventioner
 • Mulighed for at undgå langtidssygefravær gennem en forebyggende tilgang
 • Støtte i hele rehabiliteringsprocessen baseret på Försäkringskassans retningslinjer
 • Øget medarbejdervelfærd og reducerede omkostninger

Sådan fungerer MedHelps sundhedsplatform med AI


1. Håndtering

Processtøtte til håndtering af sygefravær gør det nemt at arbejde ensartet og systematisk i hele organisationen. Fra anmeldelse af sygdom og helbred, upload af lægeerklæringer til skabeloner og dokumentation af genoptræning.


2. Identificering

Med dine sundhedsdata og vores AI identificerer vores platform tidlige tegn på dårligt helbred blandt medarbejderne og anbefaler sundhedsinterventioner for at hjælpe ledere med at forebygge dårligt helbred.


3. Handle og dokumentere

Forebyggende sundhedsinterventioner og tidlig struktureret rehabilitering betaler sig, da sammenhængen med lavt sygefravær er tydelig. Effektiv processtøtte til ledere får det til at ske.


4. Opfølgning og rapport

Følg nemt dine sager og få klar statistik over udviklingen af sundhed på individniveau, afdelingsniveau og i hele organisationen. HR kan nemt følge med i, hvordan ledere og afdelinger arbejder med forebyggende indsatser og gribe ind og støtte, når det er nødvendigt.

Vores produkter

 • Håndtering af fravær

  Håndtering af fravær

  Fraværsstyring er vores syge- og raskmeldingsservice og hjælper med at reducere sygefraværet, få overblik over fraværssituationen og reducere administrationen for HR og ledere, når medarbejdere er syge eller under genoptræning.Læs mere Håndtering af fravær

 • Identificering af tidlige signaler med AI

  Identificering af tidlige signaler med AI

  Vores AI hjælper arbejdsgivere med at genkende tidlige tegn på dårligt helbred. identificere tidlige signaler på dårligt helbred, hvilket gør det lettere for ledere at arbejde forebyggende med medarbejdernes sundhed. Ledere modtager automatiske notifikationer og anbefalinger når det er tid til at starte en sundhedsfremmende sag, og HR får et overblik over det forebyggende sundhedsarbejde.Læs mere Identificering af tidlige signaler med AI

 • Rehabiliteringsstøtte

  Rehabiliteringsstøtte

  Vores rehabiliteringsstøtte hjælper dig som arbejdsgiver med at opfylde dit rehabiliteringsansvar og letter sundhedsfremme. Når en medarbejder viser tidlige tegn på dårligt helbred eller bliver syg, sendes en meddelelse i realtid om, hvilken indsats der skal gøres. Al dokumentation gemmes på en GDPR-sikker måde.Læs mere Rehabiliteringsstøtte

 • Statistik over sygefravær

  Statistik over sygefravær

  Vi giver dig indsigt baseret på dine egne statistikker og værktøjer, der muliggør analyser, sammenligninger og datadrevet information til at identificere risici, reducere sygefraværet og forbedre sundheten i organisationen.Læs mere Statistik over sygefravær

Bestil en demo

Værdi for HR

 • Automatiserede processer
 • Støtte til systematisk arbejdsmiljøledelse
 • Dokumentation i henhold til GDPR
 • Klart billede og statistik over sygefravær
 • Hurtigt at komme i gang og integrere

Værdi for ledere

 • Automatisk identifikation af tidlige signaler
 • Støtte til forebyggende sundhedsarbejde
 • Nem administration, tidsbesparende
 • Støtte til rehabiliteringsansvar
 • Sikker dokumentation

Værdi for medarbejderne

 • Nem registrering af sygdom og velvære
 • Medicinsk rådgivning i tilfælde af sygdom og orlov
 • Reduceret sygefravær
 • Forebyggende støtte i tilfælde af tidlige signaler
 • Bedre arbejdsmiljø

Det betaler sig at holde styr på sygefraværet

Sygefravær er dyrt og komplekst. MedHelps AI-aktiverede sundhedsplatform hjælper dig med at identificere sundhedsrisici, håndtere dem i tide og dermed begrænse sygefraværet. Samtidig gør vores tjenester det lettere at støtte syge medarbejdere, så de kan komme hurtigere tilbage på arbejde. Platformen muliggør en datadrevet tilgang til sygefravær.

Langtidssygefravær kan koste hundredtusindvis af kroner i tabt produktion, vikarer, nyrekruttering og genoptræning. Men med den rette tilgang kan sygefraværet og omkostningerne reduceres.

Smidig hantering av sjukfrånvaro sparar tid och pengar

Vår plattform för digital företagshälsa effektiviserar hanteringen av sjukfrånvaron. Den gör det enkelt för anställda att sjuk- och friskanmäla sig och enkelt för chefer att stötta den som är sjuk. 

Ni får full översikt på sjukfrånvaron och kan ni fånga upp risker, se avvikelser och förbättringar. Det hjälper er att undvika sjukskrivningar och snabbare få långtidssjukskrivna tillbaka till arbetet.

MedHelps plattform för digital företagshälsa ger dig:

 • Enhetlig och GDPR-säker hantering av sjukanmälningar
 • Sjukvårdsrådgivning vid sjukdom och vab
 • Statistik för jämförelser och datadrivet hälsoarbete
 • Tydlig hantering av hälsorisker och rehabilitering
 • Effektiv onboarding och support
 • Möjligt att integrera med HR- och lönesystem

 

Vi har några av Sveriges största företag som kunder och paketerar våra tjänster utifrån era behov. Kontakta oss gärna för genomgång av plattformen, våra tjänster och för offert.

För friskare medarbetare och välmående företag

Med digital företagshälsa från medHelp får ni koll på sjukfrånvaron och kan spara pengar. Oavsett om du är vd, chef eller har en HR-funktion får du en smidig lösning för frånvarohantering, stöd i rehabilitering och en samlad plats för statistik och nödvändig dokumentation.

Våra tjänster

Fördelar för organisationen

 • Smidigt och överskådligt
 • Faktabaserat med mätbara effekter
 • Tryggt och säkert enligt enligt GDPR och arbetsmiljölagstiftning
 • All information följer individen – enkelt vid omorganisation eller chefsbyte

Fördelar för HR

 • Enhetliga och automatiserade processer förenklar
 • Fakta som underlag i proaktivt hälsoarbete
 • Snabb implementation

Fördelar för chefer

 • Koll på frånvaroorsaker underlättar förebyggande arbete
 • Underlag för dialog med medarbetare
 • Stöd i rehabiliteringsansvar

Fördelar för medarbetaren

 • Enkel sjuk- och friskanmälan
 • Professionell rådgivning vid sjukdom och vård av sjukt barn
 • Minskad sjukfrånvaro och bättre arbetsmiljö

Hur mycket kan ditt företag tjäna på att sänka sjukfrånvaron?

Gör så här:
Lägg in er data vid markörerna i modellen för att se hur mycket er sjukfrånvaro kostar och hur mycket ni kan spara genom att sänka er sjukfrånvaro med bara 1 procent.

Gör så här:
Lägg in er data vid markörerna i modellen för att se hur mycket er sjukfrånvaro kostar och hur mycket ni kan spara genom att sänka er sjukfrånvaro med bara 1 procent.

Företagets kostnad för sjukfrånvaro


Arbetsgivarens kostnad för sjuklön

- kr

Arbetsgivarens totala kostnad

- kr

+ kostnad för ersättare: - kr

Besparing om sjukfrånvaron minskar med 1%-enhet

- kr

Det lönar sig att ha koll på sjukfrånvaron

Sjukfrånvaro är dyrt och komplext. MedHelps plattform för digital företagshälsa hjälper er att upptäcka risker för ohälsa, hantera dem i tid och på så sätt begränsa sjukfrånvaron. Samtidigt gör våra tjänster det enklare att stötta sjuka medarbetare så att de snabbare kan komma tillbaka till jobbet. Plattformen möjliggör ett datadrivet arbete med sjukfrånvaro.

En långtidssjukskrivning kan kosta hundratusentals kronor i produktionsbortfall, vikarier, ersättningsrekrytering och rehabilitering. Men med rätt arbetssätt kan sjukfrånvaron och kostnaderna minska.

För ett företag med 50 anställda med en genomsnittlig månadslön på 30 000 kr och en sjukfrånvaro på 6 % är sjukfrånvarokostnaden 1 300 000 kr/år. Genom att minska sjukfrånvaron med 1 %-enhet sparar företaget 198 000 kr/år.

Produktionsföretaget Axess Logistics i Malmö har under det första året med tjänsten för frånvarohantering halverat sina sjuktal. Ordning och reda i dokumentationen bidrog också till att de klarade inspektion från Arbetsmiljöverket utan anmärkning.

Vill du få en bild av er sjukfrånvaro, vad den kostar och veta hur vi kan hjälpa er att sänka den?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!