Om MedHelp

MedHelp er din seriøse partner for dine medarbejders sundhed og trivsel – og dine lederes viden og håndtering af sygefraværet.

Om os

Det er vores mission at bidrage til sunde medarbejdere på sunde arbejdspladser. Med fokus på forebyggelse og opfølgning håndterer vi sygemeldinger på daglig basis med markant lavere sygefravær, højere medarbejdersundhed og øget medarbejdertrivsel til følge. Vi rådgiver, støtter og motiverer medarbejdere til at tage handlinger der bringer dem tættere på sundhed, og tættere på arbejdspladsen. Samtidig rådgiver vi ledere, udvikler politikker og processer sådan at samspillet mellem medarbejdere, ledere og HR omkring sygefraværet er til glæde for alle parter.

Vores rådgivning er baseret på Sundhedsstyrelsens empiri og anbefalinger samt anerkendt forskningsbaseret psykologisk selvbestemmelsesteori der motiverer medarbejderen til handling på egen sundhed.

MedHelp A/S tilhører koncernen MedHelp Group. MedHelp i Sverige har eksisteret siden 2000, og MedHelp A/S er datterselskab til MedHelp Care AB.  MedHelp A/S blev opstartet i 2008. 

Udover at yde sygefraværsrådgivning til både medarbejdere og ledere, så er MedHelp underleverandør til det svenske ICT Health Support og yder blandt andet medicinsk rådgivning til både patienter og apoteker.