Hvordan kan vi hjælpe dig?

Komplet overblik over sygefraværet – spar tid og penge

MedHelps platform sikrer en tryg og enkel håndtering af, og opfølgning på, sygefraværet og giver et fuldstændigt overblik over virksomhedens sygefravær i realtid. Den gør det nemt at arbejde med sygefraværet og afdækker sygdomsmønstre, så I kan arbejde proaktivt med forebyggende indsatser, samt understøtter virksomhedens egen sygefraværspolitik. I får samtidig adgang til rapporter og analyseværktøjer, der gør det muligt at arbejde datadrevet og langsigtet for bedre medarbejdersundhed og lavere sygefraværsomkostninger.

 

Det kan betale sig at holde styr på sygefraværet

Sygefravær er dyrt og komplekst. MedHelps løsninger giver indsigt i sygefraværet og sygdomsmønstre, som muliggør rettidige, proaktive og forebyggende indsatser, som hjælper med at begrænse sygefraværet. 

Platformen gør det muligt at arbejde intelligent og datadrevet med sygefravær, og samtidig gør vores værktøjer det nemmere at støtte syge medarbejdere, så de hurtigere kan komme tilbage til arbejdspladsen.

 

Vores ydelser

 • Sygefraværshåndtering

  Medarbejderne sygemelder sig nemt via vores app eller portal. Information om sygemeldingerne sendes automatisk til lederen og gemmes i henhold til GDPR. Giver overblik over sygefraværets omfang, indsigt i årsager og letter det forebyggende arbejde.Læs mere

 • Sundhedsfaglig rådgivning

  Giver medarbejderne nem adgang til fortrolig og professionel rådgivning fra erfarne sygeplejersker i forbindelse med egen og barns sygdom.Læs mere

 • Bemandingsplanlægning ved sygefravær

  Giver et realtidsbillede af fravær i forbindelse med sygdom, hvilket gør det nemt at vurdere, om der er behov for en vikar. Systemet opdateres i realtid og lederen får direkte besked ved syge- og raskmeldinger.Læs mere

 • Sygefraværsstatistik

  Sygefraværsstatistik samles centralt i platformen og gør det let at analysere sygefraværet på tværs af virksomheden, på afdelingsniveau eller fordelt på faggrupper og giver indsigt i sygefraværsårsager. Dette muliggør en databaseret og langsigtet indsats for bedre sundhed og lavere sygefraværsomkostninger.Læs mere

Book demo

Lavere omkostninger med digitale værktøjer

MedHelps platform samler alt sygefravær ét sted. En medarbejder sygemelder sig direkte i MedHelps app og får adgang til hurtig sundhedsfaglig rådgivning fra kompetente og erfarne sygeplejersker.

Ved længerevarende sygefravær tilbyder MedHelp støtte gennem hele sygdomsforløbet i overensstemmelse med love og regler. Det er muligt at følge sygefraværet i din virksomhed med statistik på gruppe-, afdelings- eller individniveau og derved tidligt opfange signaler og mønstre omkring sygdom. Ledere får en tydelig, enkel og proaktiv støtte, og virksomheden kan hurtigt og struktureret adressere sygdomsudfordringer og følge op på effekten af indsatserne.

Vil du vide, hvor meget din virksomhed kan spare på at nedbringe sygefraværet?

 

Værdi for HR

 • Automatiserede processer
 • Klart overblik over sygefraværet
 • Understøtter virksomhedens sygefraværspolitik

Værdi for ledere

 • Værktøjer til sygefraværsopfølgning
 • Nem og tidsbesparende administration
 • Støtte til sygefraværssamtaler
 • Sikker dokumentation

Værdi for medarbejdere

 • Nem syge- og raskmeldingsproces
 • Sundhedsfaglig rådgivning ved egen sygdom og barn syg
 • Bedre trivsel og arbejdsmiljø

För dig med över 250 medarbetare

Sjukfrånvaro är komplicerat, dyrt och innebär merarbete för chefer och HR för att fullfölja arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. MedHelps tjänster gör det enkelt att hantera och fånga upp risker för sjukfrånvaro. Samtidigt får ni tillgång till rapporter och analysverktyg som möjliggör datadrivet och långsiktigt arbete för ökad hälsa och lägre sjukfrånvarokostnader.

 • Koll på sjukfrånvaron; omfattning, risker och orsaker
 • Dokumentation och uppföljning enligt lagar och regler
 • Data för rätt åtgärder och branschjämförelser
 • Smidigt och användarvänligt system

 

Hur ser sjukfrånvaron ut i er organisation?

Hur mycket kan ditt företag tjäna på att sänka sjukfrånvaron?

Företagets kostnad för sjukfrånvaro


Arbetsgivarens kostnad för sjuklön

- kr

Arbetsgivarens totala kostnad

- kr

+ kostnad för ersättare: - kr

Besparing om sjukfrånvaron minskar med 1%-enhet

- kr

Våra produkter

Fördelar för organisationen

 • Smidigt och överskådligt
 • Faktabaserat med mätbara effekter
 • Tryggt och säkert enligt enligt GDPR och arbetsmiljölagstiftning
 • All information följer individen – enkelt vid omorganisation eller chefsbyte

Fördelar för HR

 • Enhetliga och automatiserade processer förenklar
 • Fakta som underlag i proaktivt hälsoarbete
 • Snabb implementation

Fördelar för chefer

 • Koll på frånvaroorsaker underlättar förebyggande arbete
 • Underlag för dialog med medarbetare
 • Stöd i rehabiliteringsansvar

Fördelar för medarbetaren

 • Enkel sjuk- och friskanmälan
 • Professionell rådgivning vid sjukdom och vård av sjukt barn
 • Minskad sjukfrånvaro och bättre arbetsmiljö

Kontroll på sjukfrånvaron lönar sig

Sjukfrånvaro är dyrt och komplext. Många företag inser värdet av att investera i de anställdas hälsa och investerar därför i någon from av företagshälsovård. Med MedHelps lösningar för digital företagshälsovård blir besluten datadrivna och rätt insats kan göras i tid vilket innebär vinster för individen, kollegorna och företaget som helhet. Det handlar också om social och ekonomisk hållbarhet för organisationen.

Med MedHelps tjänster kan risker för långtidssjukfrånvaro upptäckas enkelt i ett tidigt skede. För många företag kan det bli ett hårt slag om en medarbetare försvinner under lång tid och produktionsbortfall, vikarier, ersättningsrekryteringar och rehabilitering kan kosta hundratusentals kronor.

Kort sjukfrånvaro är vanligast och kostar organisationen mycket. För ett företag med 500 anställda med en genomsnittlig månadslön på 30 000 kr och en sjukfrånvaro på 6 % är sjukfrånvarokostnaden 20 700 000 kr/år. Genom att minska sjukfrånvaron med 1 %-enhet sparar företaget 3 450 000 kr/år.

Produktionsföretaget Axess Logistics i Malmö har under det första året med tjänsten för frånvarohantering halverat sina sjuktal. Ordning och reda i dokumentationen bidrog också till att de klarade inspektion från Arbetsmiljöverket utan anmärkning.

Kontakt os her, og vi vender hurtigst muligt tilbage til dig

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

Konkakta oss

Lorem ipsum dolor sit amet.