Sygefraværs­statistik

MedHelps platform giver detaljeret sygefraværsstatistik som grundlag for analyser og sammenligninger. Statistikken gør det muligt at træffe databaserede beslutninger og er et værktøj til at kortlægge sygdomsmønstre og reducere sygefraværet.

Overblik over sygefraværs­statistikken i realtid

MedHelps platform giver et komplet overblik over af Sygefraværshåndtering, Sundhedsfaglig rådgivning, Sygefraværsopfølgning og Bemandingsplanlægning i realtid.

Det gør det nemt for dig som leder at analysere og forstå:

 • Syge- og raskmeldinger
 • Årsager til sygefravær
 • Pasning af sygt barn
 • Antal sygedage
 • Hyppigt og gentaget sygefravær
 • Opfølgning på sygefravær
 • Branchesammenligninger

För dig med över 250 medarbetare

Sjukfrånvaro är komplicerat, dyrt och innebär merarbete för chefer och HR för att fullfölja arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. MedHelps tjänster gör det enkelt att hantera och fånga upp risker för sjukfrånvaro. Samtidigt får ni tillgång till rapporter och analysverktyg som möjliggör datadrivet och långsiktigt arbete för ökad hälsa och lägre sjukfrånvarokostnader.

 • Koll på sjukfrånvaron; omfattning, risker och orsaker
 • Dokumentation och uppföljning enligt lagar och regler
 • Data för rätt åtgärder och branschjämförelser
 • Smidigt och användarvänligt system

 

Hur ser sjukfrånvaron ut i er organisation?

Hur mycket kan ditt företag tjäna på att sänka sjukfrånvaron?

Företagets kostnad för sjukfrånvaro


Arbetsgivarens kostnad för sjuklön

- kr

Arbetsgivarens totala kostnad

- kr

+ kostnad för ersättare: - kr

Besparing om sjukfrånvaron minskar med 1%-enhet

- kr

Våra produkter

Fördelar för organisationen

 • Smidigt och överskådligt
 • Faktabaserat med mätbara effekter
 • Tryggt och säkert enligt enligt GDPR och arbetsmiljölagstiftning
 • All information följer individen – enkelt vid omorganisation eller chefsbyte

Fördelar för HR

 • Enhetliga och automatiserade processer förenklar
 • Fakta som underlag i proaktivt hälsoarbete
 • Snabb implementation

Fördelar för chefer

 • Koll på frånvaroorsaker underlättar förebyggande arbete
 • Underlag för dialog med medarbetare
 • Stöd i rehabiliteringsansvar

Fördelar för medarbetaren

 • Enkel sjuk- och friskanmälan
 • Professionell rådgivning vid sjukdom och vård av sjukt barn
 • Minskad sjukfrånvaro och bättre arbetsmiljö

Kontroll på sjukfrånvaron lönar sig

Sjukfrånvaro är dyrt och komplext. Många företag inser värdet av att investera i de anställdas hälsa och investerar därför i någon from av företagshälsovård. Med MedHelps lösningar för digital företagshälsovård blir besluten datadrivna och rätt insats kan göras i tid vilket innebär vinster för individen, kollegorna och företaget som helhet. Det handlar också om social och ekonomisk hållbarhet för organisationen.

Med MedHelps tjänster kan risker för långtidssjukfrånvaro upptäckas enkelt i ett tidigt skede. För många företag kan det bli ett hårt slag om en medarbetare försvinner under lång tid och produktionsbortfall, vikarier, ersättningsrekryteringar och rehabilitering kan kosta hundratusentals kronor.

Kort sjukfrånvaro är vanligast och kostar organisationen mycket. För ett företag med 500 anställda med en genomsnittlig månadslön på 30 000 kr och en sjukfrånvaro på 6 % är sjukfrånvarokostnaden 20 700 000 kr/år. Genom att minska sjukfrånvaron med 1 %-enhet sparar företaget 3 450 000 kr/år.

Produktionsföretaget Axess Logistics i Malmö har under det första året med tjänsten för frånvarohantering halverat sina sjuktal. Ordning och reda i dokumentationen bidrog också till att de klarade inspektion från Arbetsmiljöverket utan anmärkning.

Målbare resultater

Statistikken gør det nemmere at arbejde forebyggende og rettidigt, inden sygefraværet opstår, samt at følge indsatser og tiltag løbende.

Information om årsager

Indsamling af sygefraværsårsager i anonymiseret form gør det nemmere at identificere sygdomsmønstre og målrette indsatsområder.

Orden og struktur, trygt og sikkert

Alle oplysninger i MedHelps portal opbevares i overensstemmelse med GDPR. Informationen følger medarbejderen på en sikker måde, selvom der sker ændringer i virksomheden.

Kontakt os her, og vi vender hurtigst muligt tilbage til dig

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

Konkakta oss

Lorem ipsum dolor sit amet.