Sygefraværs­hånd­tering for bedre sundhed

Vores værktøjer til syge- og raskmelding forenkler administrationen, når en medarbejder er syg. Vores platform giver et hurtigt overblik over sygefraværet og dets årsager, hvilket hjælper jer med at nedbringe sygefraværet.

Nem syge­fraværs­håndtering for alle

Med vores service Sygefraværshåndtering foretager medarbejdere nemt syge- og raskmelding via vores app, portal eller telefon. Servicen letter administrationen ved sygefravær og understøtter ledere i deres ledelsesansvar, når en medarbejder er eller risikerer at blive syg.

Sygefraværshåndteringen giver et klart overblik over sygefraværet samt grundlag for at forstå årsagerne bag og opdage risici for sygdom.

Værdi for HR

 • Automatiserede processer
 • Klart overblik over sygefraværet
 • Understøtter virksomhedens sygefraværspolitik

Værdi for ledere

 • Værktøjer til sygefraværsopfølgning
 • Nem og tidsbesparende administration
 • Støtte til sygefraværssamtaler
 • Sikker dokumentation

Værdi for medarbejdere

 • Nem syge- og raskmeldingsproces
 • Sundhedsfaglig rådgivning ved egen sygdom og barn syg
 • Bedre trivsel og arbejdsmiljø

Sådan fungerer MedHelps Sygefraværshåndtering

1
Sygemelding Medarbejderen melder sig hurtigt og nemt syg via vores app eller portal. Døgnet rundt, hele året rundt.
2
Personlig sundhedsfaglig rådgivning Erfarne sygeplejersker giver medarbejderne sundhedsfaglig rådgivning og forslag til personlig omsorg og henviser til læge eller virksomhedens sundhedsordning ved behov.
3
Besked til organisationen Der sendes automatisk en mail og/eller sms til nærmeste leder og HR.
4
Omsorgsopkald fra sygeplejerske (valgfrit) På sygemeldingens 3. dag lader sygeplejersken høre fra sig og giver supplerende råd ved behov. Hvis noget ændrer sig, får de relevante parter besked om dette.
5
Lægeerklæring Er der behov for lægeerklæring kan en sådan også lægges ind nemt og enkelt.
6
Raskmelding Medarbejderen raskmelder sig nemt igen via vores app eller portal og om nødvendigt gives der også opfølgende sundhedsfaglig rådgivning.
7
Statistik Al administrativ information vedrørende sygefraværet, såsom første sygedag, hvornår medarbejderen forventer at være rask og sygdomsgrad samles i MedHelps platform, tilgængeligt for både medarbejderen selv og dig som arbejdsgiver.
8
Nem kontakt til de sygemeldte Via platformen får du som leder et hurtigt overblik over alle sygemeldinger. Hvis du ønsker det, kan du kontakte sygemeldte medarbejdere direkte via platformen.

Sygefraværshåndtering kort beskrevet

 • Nem registrering af syge- ­­og raskmeldinger
 • Sygeplejefaglig rådgivning døgnet rundt
 • Automatisk rapportering og påmindelser
 • Nem sygefraværsopfølgning
 • Indsigt i sygefraværsårsager, dataanalyse og benchmarks
 • Dokumentation og sikkerhed i henhold til GDPR

För dig med över 250 medarbetare

Sjukfrånvaro är komplicerat, dyrt och innebär merarbete för chefer och HR för att fullfölja arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. MedHelps tjänster gör det enkelt att hantera och fånga upp risker för sjukfrånvaro. Samtidigt får ni tillgång till rapporter och analysverktyg som möjliggör datadrivet och långsiktigt arbete för ökad hälsa och lägre sjukfrånvarokostnader.

 • Koll på sjukfrånvaron; omfattning, risker och orsaker
 • Dokumentation och uppföljning enligt lagar och regler
 • Data för rätt åtgärder och branschjämförelser
 • Smidigt och användarvänligt system

 

Hur ser sjukfrånvaron ut i er organisation?

Hur mycket kan ditt företag tjäna på att sänka sjukfrånvaron?

Företagets kostnad för sjukfrånvaro


Arbetsgivarens kostnad för sjuklön

- kr

Arbetsgivarens totala kostnad

- kr

+ kostnad för ersättare: - kr

Besparing om sjukfrånvaron minskar med 1%-enhet

- kr

Våra produkter

Fördelar för organisationen

 • Smidigt och överskådligt
 • Faktabaserat med mätbara effekter
 • Tryggt och säkert enligt enligt GDPR och arbetsmiljölagstiftning
 • All information följer individen – enkelt vid omorganisation eller chefsbyte

Fördelar för HR

 • Enhetliga och automatiserade processer förenklar
 • Fakta som underlag i proaktivt hälsoarbete
 • Snabb implementation

Fördelar för chefer

 • Koll på frånvaroorsaker underlättar förebyggande arbete
 • Underlag för dialog med medarbetare
 • Stöd i rehabiliteringsansvar

Fördelar för medarbetaren

 • Enkel sjuk- och friskanmälan
 • Professionell rådgivning vid sjukdom och vård av sjukt barn
 • Minskad sjukfrånvaro och bättre arbetsmiljö

Kontroll på sjukfrånvaron lönar sig

Sjukfrånvaro är dyrt och komplext. Många företag inser värdet av att investera i de anställdas hälsa och investerar därför i någon from av företagshälsovård. Med MedHelps lösningar för digital företagshälsovård blir besluten datadrivna och rätt insats kan göras i tid vilket innebär vinster för individen, kollegorna och företaget som helhet. Det handlar också om social och ekonomisk hållbarhet för organisationen.

Med MedHelps tjänster kan risker för långtidssjukfrånvaro upptäckas enkelt i ett tidigt skede. För många företag kan det bli ett hårt slag om en medarbetare försvinner under lång tid och produktionsbortfall, vikarier, ersättningsrekryteringar och rehabilitering kan kosta hundratusentals kronor.

Kort sjukfrånvaro är vanligast och kostar organisationen mycket. För ett företag med 500 anställda med en genomsnittlig månadslön på 30 000 kr och en sjukfrånvaro på 6 % är sjukfrånvarokostnaden 20 700 000 kr/år. Genom att minska sjukfrånvaron med 1 %-enhet sparar företaget 3 450 000 kr/år.

Produktionsföretaget Axess Logistics i Malmö har under det första året med tjänsten för frånvarohantering halverat sina sjuktal. Ordning och reda i dokumentationen bidrog också till att de klarade inspektion från Arbetsmiljöverket utan anmärkning.

Kontakt os her, og vi vender hurtigst muligt tilbage til dig

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

Konkakta oss

Lorem ipsum dolor sit amet.