Personlig sundhedsfaglig rådgivning

Kompetente, erfarne og autoriserede sygeplejersker giver dine medarbejdere støtte og sundhedsfaglig rådgivning i forbindelse med sygdom og hjælper medarbejderen til hurtigere at komme tilbage på arbejdspladsen.

Sundhedsfaglig rådgivning

Vores erfarne sygeplejersker kan give svar på spørgsmål om alt fra restriktioner til smitterisici, vurdering af symptomer og rådgivning. Personlig sundhedsfaglig rådgivning ved sygdom og pasning af sygt barn skaber tryghed for medarbejderne, aflaster ledere og kan bidrage til kortere sygefravær.

Vores sygeplejersker står til rådighed for at give råd og forslag til pleje og behandling ud fra de oplyste symptomer. 

Hurtig adgang

Vores sundhedsfaglige rådgivning giver dine medarbejdere adgang til professionel, telefonisk rådgivning.

Kvalificeret rådgivning

Vores erfarne sygeplejersker yder sundhedsfaglig rådgivning og giver anbefalinger om evt. videre undersøgelse eller behandling. Servicen omfatter både medarbejdere og deres børn.

Omsorgsfuld opfølgning

Servicen giver mulighed for opfølgende opkald fra en sygeplejerske, som spørger ind til, hvordan medarbejderen har det og tilbyder støtte og råd, som kan bidrage til lavere sygefravær.

För dig med över 250 medarbetare

Sjukfrånvaro är komplicerat, dyrt och innebär merarbete för chefer och HR för att fullfölja arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. MedHelps tjänster gör det enkelt att hantera och fånga upp risker för sjukfrånvaro. Samtidigt får ni tillgång till rapporter och analysverktyg som möjliggör datadrivet och långsiktigt arbete för ökad hälsa och lägre sjukfrånvarokostnader.

 • Koll på sjukfrånvaron; omfattning, risker och orsaker
 • Dokumentation och uppföljning enligt lagar och regler
 • Data för rätt åtgärder och branschjämförelser
 • Smidigt och användarvänligt system

 

Hur ser sjukfrånvaron ut i er organisation?

Hur mycket kan ditt företag tjäna på att sänka sjukfrånvaron?

Företagets kostnad för sjukfrånvaro


Arbetsgivarens kostnad för sjuklön

- kr

Arbetsgivarens totala kostnad

- kr

+ kostnad för ersättare: - kr

Besparing om sjukfrånvaron minskar med 1%-enhet

- kr

Våra produkter

Fördelar för organisationen

 • Smidigt och överskådligt
 • Faktabaserat med mätbara effekter
 • Tryggt och säkert enligt enligt GDPR och arbetsmiljölagstiftning
 • All information följer individen – enkelt vid omorganisation eller chefsbyte

Fördelar för HR

 • Enhetliga och automatiserade processer förenklar
 • Fakta som underlag i proaktivt hälsoarbete
 • Snabb implementation

Fördelar för chefer

 • Koll på frånvaroorsaker underlättar förebyggande arbete
 • Underlag för dialog med medarbetare
 • Stöd i rehabiliteringsansvar

Fördelar för medarbetaren

 • Enkel sjuk- och friskanmälan
 • Professionell rådgivning vid sjukdom och vård av sjukt barn
 • Minskad sjukfrånvaro och bättre arbetsmiljö

Kontroll på sjukfrånvaron lönar sig

Sjukfrånvaro är dyrt och komplext. Många företag inser värdet av att investera i de anställdas hälsa och investerar därför i någon from av företagshälsovård. Med MedHelps lösningar för digital företagshälsovård blir besluten datadrivna och rätt insats kan göras i tid vilket innebär vinster för individen, kollegorna och företaget som helhet. Det handlar också om social och ekonomisk hållbarhet för organisationen.

Med MedHelps tjänster kan risker för långtidssjukfrånvaro upptäckas enkelt i ett tidigt skede. För många företag kan det bli ett hårt slag om en medarbetare försvinner under lång tid och produktionsbortfall, vikarier, ersättningsrekryteringar och rehabilitering kan kosta hundratusentals kronor.

Kort sjukfrånvaro är vanligast och kostar organisationen mycket. För ett företag med 500 anställda med en genomsnittlig månadslön på 30 000 kr och en sjukfrånvaro på 6 % är sjukfrånvarokostnaden 20 700 000 kr/år. Genom att minska sjukfrånvaron med 1 %-enhet sparar företaget 3 450 000 kr/år.

Produktionsföretaget Axess Logistics i Malmö har under det första året med tjänsten för frånvarohantering halverat sina sjuktal. Ordning och reda i dokumentationen bidrog också till att de klarade inspektion från Arbetsmiljöverket utan anmärkning.

Kontakt os her, og vi vender hurtigst muligt tilbage til dig

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

Konkakta oss

Lorem ipsum dolor sit amet.