Stresssymptomer
– fysiske, psykiske og adfærdsmæssige

Stresssymptomer – fysiske, psykiske og adfærdsmæssige

Stress er kroppens reaktion på en belastning. Fra den korte normale stress der gør, at vi reagerer hurtigt i faresituationer, til den stress belastning der står på gennem længere tid og bliver skadelig for helbredet. Læs mere om forskellen på den kortvarige stress og den skadelige langvarige stress her.

Hvis der er flere symptomer til stede gennem længere tid, kan det være et tegn på stress, men symptomerne kan også skyldes andre ting, derfor bør en læge rådføres.

Fysiske symptomer på stress

 • Hovedpine
 • Søvn, forstyrret eller problemer med at falde i søvn
 • Svimmelhed
 • Mavesmerter
 • Hjertebanken
 • Indre uro
 • Hyppige infektioner
 • Forværring af kronisk sygdom
 • Forhøjet blodtryk.

Psykiske symptomer på stress

 • Ulyst eller manglende lyst
 • Træthed
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Rastløshed
 • Let til tårer
 • Diffus utilpas
 • Følelsen af uoverkommelighed
 • Nedtrykthed, lav selvfølelse.

Adfærdsmæssige symptomer på stress

 • Ændring i spisevaner, nedsat madlyst eller overspisning
 • Øget forbrug af kaffe, tobak og alkohol
 • Mangel på engagement
 • Problemer med at falde i søvn
 • Svært ved at sove igennem

Læs mere om stress på arbejdspladsen her
Stress på arbejdspladsen kan forebygges gennem 3 elementer, læs mere her