Persondatapolitik for MedHelp A/SDenne politik gælder for interaktioner med MedHelp A/S i alle henseender. Vi i MedHelp har som mission at passe på dine data og værne om din integritet. Dette gør vi med tekniske, organisatoriske og administrative processer og systemer. Det er på denne måde, vi sikrer, at du oplever en høj kvalitet af vores ydelser.


Data i Persondataforordningen

I MedHelp er vi databehandler. MedHelp modtager og behandler data for arbejdspladser, der er dataansvarlige. Vi skelner mellem persondata og sundhedsdata.

Persondata

Persondata er data som kan identificere et fysik levende væsen (Data Subject).

Hvis din arbejdsplads har en aftale med MedHelp A/S, modtager vi persondata herfra. Det er informationer som dit navn, fødselsdato, ansættelsesforhold, ansættelsessted mv. Vi registrer dig ikke med dit CPR-nummer.

Persondata, der indsamles og opbevares, bliver altid behandlet i henhold til den til enhver tid gældende Lov om persondata.

Vi sikrer, at dine personoplysninger ikke bliver ændret til noget ukorrekt, bliver kendt af uvedkommende eller på anden måde misbruges.

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre dataansvarlige udover din arbejdsgiver.

Ved sygemelding registrerer vi udover dine persondata, de sundhedsdata og informationer du selv fortæller.

Sundhedsdata

Sundhedsdata er data som MedHelps sygeplejersker indsamler for at yde dig som medarbejder råd og vejledning samt stille vores service til rådighed for din arbejdsgiver. I MedHelp registrerer vi dine sundhedsdata i vores eget journalsystem. Vores sygeplejersker journalfører som en pligt og som en del af deres sygepleje og rådgivning til dig. De sundhedsdata, som journalføres, såsom sygdomsart og/eller -symptomer, er fortrolige data. MedHelp videregiver ikke oplysninger om arten af medarbejdernes sygdom eller sygdomssymptomer til deres arbejdsgiver.
Sundhedsdata viderebringes kun såfremt den er ikke personhenførbar og derved kun i anonymiseret form.

Persondata for medarbejdere

Data bliver i lighed med persondata behandlet for alle ansatte og konsulenter ved MedHelp, samt yderligere interne instrukser.

Retten til indsigt og til at blive glemt

Som medarbejder har du fuld ret til indsigt i MedHelps registreringer om dig. Ligeledes har du ret til at få foretaget ændringer i de registrerede oplysninger, såfremt oplysningerne er urigtige eller fejlbehæftede. Dette skyldes MedHelps ønske om fuld gennemsigtighed for medarbejderen i MedHelps registreringer.

Som individ har du altid ”right-to-be-forgotten”. Dette betyder, at du kan ønske at få dine data hos MedHelp slettet efter din fratræden fra din arbejdsgiver. Oplysninger, som registreres i forbindelse med sygefraværsrådgivningen, bliver brugt til efterfølgende rådgivning, ved behandling eller komplikationer. Når en medarbejder fratræder, bliver medarbejderens persondata og sundhedsdata slettet 5 år efter den sidste registrering for den pågældende medarbejder. Såfremt du er fratrådt din arbejdsplads og ønsker data slettet tidligere, kan dette ske ved henvendelse til MedHelp.

Markedsføring

Her kan du læse om, hvordan vi håndterer persondata online og offline til brug for vores markedsføring.

Registrering af persondata for kunder

I forhold til salg og markedsføring indsamler vi persondata såsom navn, mail, ip-adresser og lokaliseringssider men også telefonnumre og navn på virksomhed og organisation.

MedHelp sælger eller videregiver aldrig dine personoplysninger med henblik på markedsføring fra andre. MedHelp anvender udelukkende persondata til at servicere dig i forhold til MedHelps egne services.

Vi har et kunderegister, der har registeret persondata i forhold til administrative processer såsom fakturering, men også kontaktinformationer for at kunne betjene dig som kunde. Vores kunderegister indeholder også mulige og fremtidige kunder, som har vist en berettiget interesse i vores service og tjenester.

Hvornår og hvordan indsamler vi information?

Vi samler information, når du udfylder vores kontaktformular eller skriver dig op til vores nyhedsbrev gennem cookies. En cookie er en lille datafil med information, som en hjemmeside gemmer på din computers harddisk.

Cookies gør, at hjemmesiden kan genkende din computer og bruges bl.a. til at forbedre brugervenligheden og til indsamling af anonymiseret statistik.

MedHelp anvender cookies til indsamling af statistiske oplysninger på vores digitale platforme. Det er en forudsætning, at du accepterer cookies for at kunne benytte disse.

MedHelp anvender cookies til at indsamle anonymiserede oplysninger om brugen af vores digitale services. Der indsamles oplysninger om, hvilke sider du besøger, tidspunkt for besøg, og hvilke sider du kom fra.

Udover dette registrerer vi den IP-adresse, du tilgår vores service fra. Denne information sammenstilles ikke med dine personoplysninger, men kan anvendes under efterforskning af misbrug eller forsøg på misbrug samt til at undersøge, hvorvidt du har besøgt hjemmesiden før.

Hvorfor indsamler vi mailadresser?

Vi indsamler mailadresser for at kunne tilbyde dig relevant og ønskværdig information givet under nødvendigt og lovligt samtykke. Derefter kan vi sende de ønskværdige informationer til dig eller kontakte dig jævnfør dit ønske.

Kan jeg opsige mails og udsendelser fra MedHelp?

Ja, det kan du altid. Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbreve eller beskeder fra vores service, kan du altid afmelde dig disse. Disse er koblet op på din mailadresse, og du skal derfor opsige abonnementet på mailadressen. For nyhedsbreve gøres dette i bunden af mailen. Hvis du har problemer med at afmelde dig information og mails, kan du altid kontakte os for at bruge ”retten til at blive glemt”.

Sikkerhed

For at sikre dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang eller ændring, tab, forvanskning og anden misbrug, anvender MedHelp en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Alle vores medarbejdere og sygeplejersker er underlagt tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, der behandles i MedHelps systemer.

MedHelp vil ved sikkerhedsbrud hvor der er risiko for at person- og/eller sundhedsdata kan føre til potentielt hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse kontakte din arbejdsgiver uden nødig forsinkelse.

Når du bliver bedt om at afgive personoplysninger, sker det altid via en sikker krypteret forbindelse.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om MedHelps håndtering af persondata, kan du stille dine spørgsmål her.

Mail: dpo@medhelp.dk eller telefon +45 70 203 207.

  • MedHelp A/S
  • Marielundvej 43A
  • DK-2730 Herlev
  • CVR: 31784883