My Medhelp

Opret en sygemelding, log ind i portalen eller få support

Log ind i MedHelp portalen

Log ind

Support

Har du brug for support til at oprette sygemelding, bruge din MedHelp App eller portal, så har vi samlet de mest almindelige spørgsmål vi hører i vores Support her.

GENERELT

Find svar i ofte stillede support spørgsmål

Giver sygeplejerskerne information videre fra medarbejderen?

Sygeplejersken er underlagt tavshedspligt, så den sundhedsfaglige dialog mellem medarbejderen og sygeplejersken er fortrolig. Den eneste information leder og virksomhed modtager på medarbejderen er faktuelle data som dato for syg og forventet rask samt information såfremt fraværet er refusionsberettiget eller arbejdsrelateret.

Hvordan opretter medarbejderen en sygemelding?

Medarbejderen kan oprette en sygemelding enten på app eller gennem login på hjemmeside.

Hvad kan jeg i MedHelps Medarbejder App?

I MedHelp app’en kan du:

  • sygemelde dig eller dit barn
  • sygemelde dig hvis du går hjem i løbet af arbejdsdagen
  • ændre datoen for, hvornår du forventer at være rask
  • raskmelde dig
  • få et overblik af dit fravær.

Jeg har problemer med min MedHelp app

Alle support spørgsmål og svar er samlet på denne side for MedHelps medarbejder app.

Søger du support til din MedHelp medarbejder app, så læs her

PORTALEN OG MANAGER APP

Hvordan bruger jeg Manager App?

Din manager App er en mini version af Portalen. Vi har lavet en video der viser hvordan du bruger Manager App. Den kan findes her. 

Hvordan logger jeg ind i Manager App?

Du logger ind i din Manager App ved at bruge dit login til Portalen. Hvis du har glemt dit login til Portalen kan du bede om ny kode på forsiden af Portalen.

Hvad viser start skærmen i MedHelp Portalen

Din start skærm i MedHelp Portalen er ment for at give dig et overblik over sygefraværet i din virksomhed.

Vær opmærksom på, at på startskærmen er der forskel på hvordan sygefraværet regnes ud i kalenderen og i dagens status. I kalenderen er det nemlig frekvensen af sygemeldte. Altså det faktiske antal sygemeldte den pågældende dag divideret med antal medarbejdere. I dagens status er det den faktiske sygefraværsprocent der beregnes. Der tages der højde for sygdomsgraden, eksempelvis om en medarbejder er fuldtidssyg, er gået syg hjem eller deltidssyg.

Du kan i denne video se en kort forklaring af startskærmen.

Hvordan logger jeg ind i MedHelp portalen?

Du kan her se en video over hvordan du logger ind i MedHelp Portalen. Se video.

Hvorfor får jeg en mail omkring opgaver der skal udføres?

Du får en mail omkring opgaver der skal udføres, eksempelvis sygefraværssamtaler, fordi din virksomhed har angivet dig som ansvarlig for disse medarbejdere. Hvis du mener at dette ikke er korrekt, kan du tage kontakt til HR, personaleafdelingen eller os. Så kan vi sammen undersøge dette.

Hvordan udfører jeg opgaver?

Både i Portalen og Manager App kan du udføre opgaver fra systemet. Altså eksempelvis registrere at du har gennemført en sygefraværssamtale, kontaktet medarbejder eller bedt om mulighedserklæring. I videoen ser du hvordan du udfører opgaver. 

Hvordan ser jeg en analyse af sygefraværet?

I denne video får du vist de to analyser der er vigtigst at kende fra Analysemodulet.

Dette er oversigtsanalysen og medarbejderoversigt med Bradford Faktor. Se video. 

For systemadministratorer: Hvordan ændrer jeg i kontaktpersonerne?

Dette skal du kun gøre hvis du er sikker på at din virksomhed ikke automatisk får opdateret kontaktpersoner og anden medarbejderdata i Portalen.

Hvis Portalen opdateres manuelt, så kan du tilføje og slette i kontaktperson opsætningen ved at følge instrukserne i denne video. 

For systemadministratorer: Hvordan flytter jeg medarbejdere til en anden afdeling?

Dette skal du kun gøre hvis du er sikker på, at MedHelp data ikke bliver opdateret automatisk ved en fil fra jer.

Hvis det er dig eller en kollega der opdaterer medarbejdere, kontaktpersoner, brugere mv., så kan du gøre det ved at følge instruksen i videoen.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål, så kontakt support her

Skriv en mail til os support@medhelp.dk.

Ring til support 5-18 i hverdagene på +45 70 207 203