Højt sygefravær i Callcenteret

Del

Et callcenter med 400 medarbejdere havde et fravær på over 10 %. I tæt samarbejde fik vi dette ned på 5,6% gennem 2 år.

Dette svarer til en reduktion på 42 %. 

Der blev arbejdet på 4 fronter: 

  • Performance mails til medarbejderne.
  • Dedikeret kontaktperson.
  • Sundhedsfaglig nysgerrighed på sygdomsmønstre.
  • Analyse af sygefraværsmønstre.

Sygefravær i performance mails

Callcenteret havde fokus på performance, og i tæt samarbejde blev der udarbejdet en performance mail der blev sendt ud til medarbejderne hver mandag morgen. Mailen havde både fokus på individuelt sygefravær indenfor 4 uger og 20 uger, men også på teamets sygefravær.

 

 

En dedikeret kontaktperson

Næste skridt var at udnævne en person i Callcenteret hvis primære fokus var at arbejde med sygefraværet. På den måde blev det ikke en nedprioriteret opgave, men et job med høj prioritet.

Sundhedsfaglig nysgerrighed på sygdomsmønstre

Dernæst blev medarbejderne tilknyttet at de skulle kontakt os ved sygdom gennem en PREMIUM løsning. I samtalerne mellem medarbejderne og sygeplejersken var omsorg og uvillighed første fokus. Næste fokus var nysgerrighed fra sygeplejerskens side hvis det var tydeligt at der var et sygdomsmønster i gang. Eksempelvis hvis medarbejderen flere sygemeldinger i træk havde dårlig mave, var det væsentligt for sygeplejersken at afdække omfanget, hvad medarbejderen rent sundhedsmæssigt havde gjort, hvad medarbejderen selv tænker om dette, hvorvidt at den dårlige mave skal undersøges nærmere, eller der måske er noget andet “på spil”.

Analyse af sygdomsmønstre og opfølgning

Det sidste step, men bestemt også vigtigt, var en analyse af sygdomsmønstre i callcenteret og dets teams. Dette skete efter en periode hvor data fra sygemeldingerne var registreret i MedHelp portalen.

I analysen blev der kigget på om der var et mønster i første sygedag, eksempelvis altid en mandag. Der blev kigget på hvordan sygemeldingerne lå på de vagter der generelt blev betegnet som “trælse”. Der blev kigget på Bradford faktoren på medarbejder niveau. Der blev kigget på sygefraværet i bestemte teams. Alt sammen noget der gjorde at der kunne følges op med sygefraværssamtaler meget mere fokuseret.

Resultat efter 24 måneder

Udviklingen i sygefraværet i søjler der viser måned for måned. De mørke del af søjlen er korttidsfraværet under 14 dage, det lyse er langtidsfraværet på 15 dage og over.

Efter de første 12 måneder var sygefraværet faldet fra 10% til 7,8%. Efter yderligere 12 måneder var fraværet faldet til 5,6%. Dette gav en reduktion i sygefraværet på 42% på 24 måneder, og en besparelse på 300.000 DKK om måneden.

Vil du høre mere om hvordan vi kan arbejde med dit sygefravær?

Kontakt os her, og vi vender hurtigst muligt tilbage til dig

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

Konkakta oss

Lorem ipsum dolor sit amet.