Arbejdsskader i teknikvirksomhed

Del

 En større virksomhed indenfor bygge- og anlæg ønsker, at nedsætte sygefraværet i forbindelse med arbejdsulykker, for at forbedre deres arbejdsskadefrekvens.

I samarbejde med MedHelp blev der derfor udarbejdet et skema, hvor medarbejderen skal svare på, hvilke arbejdsopgaver de godt kan udføre på trods af deres skade. I langt de fleste tilfælde kan en medarbejder godt lave andre opgaver ved en arbejdsskade.

Når medarbejderen var ude for en arbejdsskade, så skulle de kontakte MedHelps sygeplejersker. Så førte sygeplejersken medarbejderen igennem skemaet, og fik også drøftet de sundhedsfaglige komplikationer med de forskellige opgaver.

Der blev udarbejdet et katalog med hvilke andre arbejdsopgaver som man kunne forestille sig at medarbejderen kunne udføre hvis de ikke kunne udføre deres eget arbejde. Kataloget indeholdt over 50 forskellige arbejdsopgaver indenfor forskellige områder.

Samtalen med sygeplejersken og gennemgang af kataloget gjorde det let for medarbejderen at forestille sig, at der er andre opgaver, de kunne udføre på trods af forstuvning i fod eller anden skade.

Når sygeplejersken og medarbejderen har gennemgået skemaet, bliver det sendt til lederen og arbejdsmiljøorganisationen automatisk. Leder får den vej besked på hvad der er talt om.

 

Ledernes opbakning

Projektet krævede en del kommunikation overfor de involverede interessenter i virksomheden, som medarbejderne, arbejdslederne og projektledere.

Der blev overfor alle ledere pointeret væsentligheden i at hvis det overhovedet var muligt, så kunne medarbejderne lave andre opgaver.

 

Hvilke andre opgaver kan medarbejderen med arbejdsskade udføre?

Forestil dig medarbejderen med den forstuvede fod der sidder hjemmefra og følger op på træning på arbejdsmiljø fra intranettet.

Eller medarbejderen med dårlig skulder der rydder op i montørvognen.

Eller medarbejderen med skåret finger der kunne stå vagt ved opgaver hvor det er påkrævet, eksempelvis brøndarbejde.

 

Dokumentation til arbejdsmiljøorganisationen

Ofte er det en udfordring for arbejdsmiljøorganisationen at have et samlet ensartet information omkring arbejdsskader både til brug for forebyggelse men også anmeldelse af skaderne.

Ved at arbejdsmiljøorganisationen også får tilsendt en kopi af skemaet fra arbejdsulykke har de altid en samlet dokumentation og derved bedre overblik overfor hvilke arbejdsmiljøindsatser der er nødvendige.

Arbejdsskadedelen findes i PREMIUM løsningen.

 

Kontakt os her, og vi vender hurtigst muligt tilbage til dig

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

Konkakta oss

Lorem ipsum dolor sit amet.